Whiskey Lullaby 
http://www.slacker.com/song/brad-paisley/whiskey-lullaby/3884130

I’ll love him til I die